NƠI ƯƠM MẦM CHO NHỮNG ƯỚC MƠ XANH

Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày hiệu lực:
30/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2020
Ngày hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực trạng giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên và mục tiêu phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025

 

Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sih quy định những điều phụ huynh được làm, không được làm

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các quy tắc ứng xử văn hóa trong trường Mầm non. Quan hệ ứng xử của nhà giáo, CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh và các hành vi bị cấm.

Ngày ban hành:
17/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực